;

מכלל יופי

type

 • Shelfmark
  The National Library of Israel, Jerusalem, Israel Ms. Heb. 28°6864
 • Additional

  Library of the Emanuel Ringelblum Jewish Historical Institute, Warsaw, Poland Ms. 247

  Allony, Nehemia, Jerusalem, Israel Ms. 192

  Jewish Community of Vienna Library, Vienna, Austria V 44

 • Film no.

  B 960 (28°6864)

  ,

  F 10118

 • System no.
  990001176340205171

 • Subjects
 • Notes

  נושא נוסף: כתות קראים. עברונות

  בראשו: "ספר מכלל יופי ... חברו כלב אפנדופולו בן הרב יהודה הזקן"

  נושא נוסף: מדעים. אסטרונומיה. עברונות

 • No. of leaves
  דף 39ב-79א
 • Colophon

  קולופונים: "ותהי השלמת מלאכת הקדש ... היום יום שלישי לשבת עשרים לחדש אדר שנת חמשת אלפים וחמש מאות ושנים עשר לבריאת העולם" [= תקי"ב] (6ב); "נכתב ונעתק זה הספר ... על ידי העבד הקטן ... יצחק המלמד בן רבנו משה העניו ... פה בק"ק קלעא ... במינת קירים ... בזנת תע"ן" (15א); "נכתב ונעתק פה בעיר ... קלעא ... בבית המדרש הגדול של אנשי הק"ק יצ"ו על ידי ... שמחה יצחק המתלמד ... בן ... משה ... ותהי השלמת מלאכת הקדש הכתיבה וההעתקה היום יום אחד לשבת ... י"ד חזקה לירח איתנים דשנת חמשת אלפים חמש מאות ושש עשרה לבריאת העולם ..." (78ב); נכתב ונעתק ע"י העבד הקטון ... שמחה יצחק המתלמד בן ... כמהר"ר משה ... פה בעיר ואם בישראל ק"ק קלעא ... בחדש אלול בשנת אשיר"ה לה' בחיי ..." [= תקט"ז] (92א); "נכתב ונעתק פה ... קלעא בבית השר ...מרדכי ... בן ברכה ירושלמי ... העוסק תמיד במלאכת הקדש הקטון שמחה יצחק בן הרב משה יעעמ"ש היום יום שלישי לשבת שלשים לניסן עשירי לספירה התקי"ד ..."; " ... והיתה השלמתו יום ראשון ... בראש חדש מנחם בשנת ה' יברך א"ת עמ"ו בשלום [=תקי"ז] (181א)

 • Owner

  לפנים כ"י וינה-הקהלה 44 V (קטלוג שווארץ 229)

  ורשה - המכון להיסטוריה יהודית 4/247 (לפנים)

  בדף 150א שטר (נכתב בר"ח כסלו ב'תקס"ב בלוצקא בכתב קראי) למכירת כתבי-יד מידי שלום בן רש"י [כנראה הוא בנו של שמחה יצחק המעתיק] לידי הקונה מרדכי בן יוסף החזן, ביניהם זה שלפנינו

  בדף 150א שטר (נכתב בשנת ב'תקס"ב בלוצקא בכתב קראי) למכירת כתבי-יד, ביניהם זה שלפנינו

 • Links
 • Upload date

  20180220


 • • A.Z. Schwarz, Die hebraeischen Handschriften in Oesterreich, Leipzig 1931, no. 229

  • ברד"ח, י', מזכיר לבני רש"ף, והוא רשימה מ ... עזבון... ר' שמחה פינסקער (וינה, תרכ"ט), מס' 2


I have comments or information to add

I have comments or information to add

Y Y Y

You may use this item freely for any purpose and without any limitations. This item is part of the public domain and is not subject to copyright restrictions in the State of Israel.

Where applicable, please acknowledge the source of the material as follows:

From the collection of the National Library of Israel, courtesy of: ______*

*The name of the depositor of the collection as indicated in the Library catalog

Please note that copyright laws may vary from country to country. Therefore, if you wish to make use of an item outside of the State of Israel, you must check the applicable copyright rules in the relevant country.

For any additional copyright information please contact NLI’s copyright inquiry service here​.

If you believe that there is an error in the information above, or in case of any concern of copyright infringement in connection with this item, please contact us by e-mail: [email protected]

 

Credit

In any type of use give the following credit:

מונגש באמצעות פרויקט כתיב, הספרייה הלאומית
Share using API
Drag IIIF Manifest URL

For all use beyond that mentioned here please contact the holding library
For any question on the terms of use and NLI terms of service please contact us


This item can to read only in library