;

פרדס רמונים (בלתי שלם)

type
 • Shelfmark
  The Jewish Theological Seminary of America, New York, NY, USA Ms. 1988
 • Additional

  The Jewish Theological Seminary of America, New York, NY, USA Ms. JTS 893

  The Jewish Theological Seminary of America, New York, NY, USA Ms. D. 427

  The Jewish Theological Seminary of America, New York, NY, USA Acc. 13284

 • Film no.

  F 11086

 • System no.
  990001045160205171

 • Subjects
 • Notes

  בדפים: 1א-15ב, 20א-23ב, 35א-35ב, 46ב-49ב, 52ב-53ב, 145א-149ב, 209א-209ב: קטעים מספר גרושין לרמ"ק, לא לפי הסדר

  כולל שערים אחדים: שער האותיות (שער כ"ז); שער ירך יעקב (שער י"ז); שער התמורות (שער כ"ה); שער אבי"ע (שער ט"ז); שער הכוונה (שער ל"ב); ובסופו "תפלה נאה" (51ב-52א); שער הנשמה (שער ל"א); שער ערכי הכינויים (שער כ"ג); שער עשר ולא תשע (שער א); שער טעם האצילות (שער ב); אם האין סוף הוא הכתר (שער ג); שער עצמות וכלים (שער ד)

  נושא נוסף: קבלה

 • No. of leaves
  209 דף
 • Paleographic Note

  בכתיבות שונות

 • Additional title
 • Links
 • Upload date

  20201205I have comments or information to add

I have comments or information to add

N Y N

This Manuscript is in the public domain and is not subject to copyright restrictions in the State of Israel.
The owner of the original Manuscript has stipulated the following terms of use:

You may use this Manuscript for the purposes of teaching, research and personal use.
You may not publish text taken from the Manuscript
You may not publish the digital copy of the Manuscript
You may not use the Manuscript for commercial purposes
When using the Manuscript, you are required to give attribution to the Author/s of the work and to acknowledge the source of the Manuscript.
Any use that does not comply with the above conditions is subject to consent from the owner of the original Manuscript.
For any additional copyright and permissions information, please contact NLI’s copyright inquiry service here.
If you believe that there is an error in the above information, or in case of any concern regarding copyright infringement in connection with this item, please contact us by e-mail: [email protected]

Credit

In any type of use give the following credit:

Courtesy of the Library of the Jewish Theological Seminary - Available online via "Ktiv" Project, The National Library of Israel
Share using API
Drag IIIF Manifest URL

For all use beyond that mentioned here please contact the holding library
For any question on the terms of use and NLI terms of service please contact us


This item can to read only in library