;

פרוש התלמוד לרש"י (שבת)

type
 • Shelfmark
  Institute of Oriental Manuscripts, the Russian Academy of Sciences, St. Petersburg, Russia Ms. B 376
 • Film no.

  F 53554

 • System no.
  990000840900205171

 • Additional Persons
 • Subjects
 • Notes

  חסר בראשו עד דף יח ע"א (בפרק א) וכן בסופו מדף קמה ע"ב (פרק עשרים שנים)

  נושא נוסף: תלמוד בבלי פרשנות סדר מועד שבת (שלמה בן יצחק רש"י)

 • No. of leaves
  193 דף
 • Owner

  עם חותמת הבעלים: "ארי' ליב פרידלאנד"

 • Links
 • Upload date

  20200928I have comments or information to add

I have comments or information to add

Y Y Y

You may use this item freely for any purpose and without any limitations. This item is part of the public domain and is not subject to copyright restrictions in the State of Israel.

Where applicable, please acknowledge the source of the material as follows:

From the collection of the National Library of Israel, courtesy of: ______*

*The name of the depositor of the collection as indicated in the Library catalog

Please note that copyright laws may vary from country to country. Therefore, if you wish to make use of an item outside of the State of Israel, you must check the applicable copyright rules in the relevant country.

For any additional copyright information please contact NLI’s copyright inquiry service here​.

If you believe that there is an error in the information above, or in case of any concern of copyright infringement in connection with this item, please contact us by e-mail: [email protected]

 

Credit

In any type of use give the following credit:

From the collection of the Institute of Oriental Manuscripts of the Russian Academy of Sciences - Available online via "Ktiv" Project, The National Library of Israel
Share using API
Drag IIIF Manifest URL

For all use beyond that mentioned here please contact the holding library
For any question on the terms of use and NLI terms of service please contact us


This item can to read only in library