;

תורה, אסתר ואיכה : עם ניקוד, טעמים, תגין ואותיו...

type
 • Shelfmark
  The Palatina Library, Parma, Italy Cod. Parm. 2829
 • Film no.

  F 14341

  ,

  MSS-D 5545

 • System no.
  990000821790205171

 • Additional Persons
 • Subjects
 • Notes

  Censor: "Revisto p[er] me Antonio Fran[cesco] Enriques ... 1688"

  בראש כה"י אופן כתיבת שירת הים וברכות השבטים בפרשת האזינו ובמקומם הם כתובים כרצף אחד

  בשוליים מעט הערות קרי, הערות בעניני מסורה, הערות פרשניות. בסוף כל פרשה מסומן מספר הפסוקים שבה עם עיטור בצורת משולש

  הפרשיות מסומנות כפתוחות או סגורות

  נושא נוסף: מקרא תנ"ך כתובים מגלות איכה

  נושא נוסף: מקרא תנ"ך כתובים מגלות אסתר

  נושא נוסף: מקרא תנ"ך תורה

  נושא נוסף: צנזורה 1688

  עם חתימת צנזור הסוף כה"י

 • No. of leaves
  210] דף
 • Paleographic Note

  השוליים חתוכים ועמם נחתכו מספר הערות ושומרי הקוטנרס

  ספרור הדפים [בסוגריים מרובעים] לפי ספרור המסגרות שעל הסרט

 • Links
 • Upload date

  20211104


 • • Bernheimer, C., Paleografia ebraica Firenze 1924, p. 275

  • Hebrew manuscripts in the Biblioteca Palatina in Parma: catalogue / edited by Benjamin Richler; palaeographical and codicological descriptions, Malachi Beit-Arié. Jerusalem: Hebrew University of Jerusalem, Jewish National and University Library, 2001

  • J. B. De-Rossi, Mss. codices hebraici Biblioth I. B. De-Rossi (Parmae, 1803), no. 1159


I have comments or information to add

I have comments or information to add

N Y N

This Manuscript is in the public domain and is not subject to copyright restrictions in the State of Israel.
The owner of the original Manuscript has stipulated the following terms of use:

You may use this Manuscript for the purposes of teaching, research and personal use.
You may not publish text taken from the Manuscript
You may not publish the digital copy of the Manuscript
You may not use the Manuscript for commercial purposes
When using the Manuscript, you are required to give attribution to the Author/s of the work and to acknowledge the source of the Manuscript.
Any use that does not comply with the above conditions is subject to consent from the owner of the original Manuscript.
For any additional copyright and permissions information, please contact NLI’s copyright inquiry service here.
If you believe that there is an error in the above information, or in case of any concern regarding copyright infringement in connection with this item, please contact us by e-mail: [email protected]

Credit

In any type of use give the following credit:

This manuscript belongs to the Biblioteca Palatina of Parma, Ministero per I Beni e le Attività Culturali, Italy - Available online via "Ktiv" Project, The National Library of Israel
Share using API
Drag IIIF Manifest URL

For all use beyond that mentioned here please contact the holding library
For any question on the terms of use and NLI terms of service please contact us


This item can to read only in library