Back to search results

"למרות שפע ההקבלות הספרותיות בין המקרא ובין ספרות המזרח הקדום, ובמיוחד העולם המסופוטמי, לא נמצאה בו הקבלה צורנית ורעיונית לסוגה הניצבת ביסוד סידורו של ספר בראשית – רצף סיפורי בסידור גנאולוגי מראשית האנושות ועד ראשית העם. כיצד זה האם היא פרי פיתוח מקורי של סופרי המקרא ספר זה מבקש להאיר על התהוותו של ספר בראשית ועל הסוגה הייחודית 'סיפורי מוֹצָא', הניצבת בתשתית מקורותיו, מנקודת מבט חדשה, באמצעות הקבלות מן הכתיבה הגנאלוגית והמיתוֹגְרפית של העולם היווני בתקופה הארכאית ובראשית התקופה הקלסית (מאות ז'–ה' לפסה"נ), וממסורות מהעולם הפיניקי והלוּוִי של האלף הראשון לפסה"נ. הספר מאפיין את סוגת סיפורי המוצא, ולראשונה בחקר המקרא, מתחקה אחר מקורה של סוגה ייחודית זו, שלבי התפתחותה והנסיבות ההיסטוריות שהובילו להופעתה במקרא ובספרות הסביבה – למן מקורות ההשראה שלה במסופוטמיה ועד ביסוסה באגן התיכון המזרחי ברבע השני של האלף הראשון לפסה"נ. ספר זה פונה לכל המתעניין בשאלת התהוותו של ספר בראשית בפרט וביצירה המקראית בכלל, וכן לכל המבקש להכיר את הקשרים והזיקות בין תרבויות אגן הים-התיכון במחצית הראשונה של האלף הראשון לפסה"נ." -- מן המעטפת האחורית.

Title אחר המבול : סיפורי מוצא במקרא ובאגן הים התיכון המזרחי / מאת גיא דרשן.
Additional Titles Added title page: After the flood : stories of origins in the Hebrew Bible and eastern Mediterranean literature / by Guy Darshan
Related place Jerusalem (Israel)-place of publication
Co-Author ישראל. משרד המדע, התרבות והספורט
(מעניק חסות)
Publisher ירושלים : מוסד ביאליק
Creation Date תשע"ח 2018
Notes "הספר יצא לאור בסיוען של: הקרן הלאומית למדע, קרן פרס לובין, המכון למדעי היהדות ע"ש מנדל - האוניברסיטה העברית בירושלים: קרן צ'רלס וולפסון, והקרן לחקר המקרא מיסודו של ס"ש פרי משרד התרבות והספורט
ביבליוגרפיה: עמודים 261-‏318, מפתחות.
נוספו שער ותוכן עניינים באנגלית.
Series ספריית האנציקלופדיה המקראית
לה
Format כג, 376, VIII עמודים : איורים, מפה
23 ס"מ.
Language Hebrew
Copyright Date ©תשע"ח 2018
Identifier ISBN9789655362404
System Number 990044319310205171
Links תמונה קדמית
תמונה אחורית
MARC RECORDS

Have more information? Found a mistake?