Back to search results

Book

"בספר יובל זה מוגשים מאמרים לפרופ' משה פלאי, מבכירי חוקרי ספרות ההשכלה, כאות הוקרה על פעולתו התרומית במשך שנים רבות בחשיפה חדשנית של פרקי יסוד בחקר ההשכלה, וכציון דרך להמשך פעילותם של חוקרים ותיקים וצעירים בתחום זה - ובתחומים קרובים - של הספרות העברית החדשה. כעורכי הקובץ העמדנו לנגד עיני רוחנו את הישגיו הענפים של משה פלאי, כדי להורות על מה שהצליח להשיג במשך קריירה ארוכה ומרוכזת כיסוד לבאים אחריו, שלקחו על עצמם את המשימה להמשיך, להרחיב ולתרום מפרי ידם לרצף זה, כל חוקר וכל דור על פי רוחו ודרכו. רבות תרם משה פלאי בתחום זה והפליא לעשות בפילוס דרך אל משאבים למחקר עתידי שיעודדו אחרים להוסיף משלהם, שכן לא נתרוקנה באר זו הרומזת לאחרים ומזמינה אותם לתרום משלהם כהנה וכהנה. אם היה פקפקו כלשהו בדבר המשך העניין בספרות ההשכלה ובתולדותיה, הרי בא קובץ מאמרים זה להצביע על המשך פורה של העיסוק בהשכלה, שמצא את ביטויו בחיבוריהם של חוקרים צעירים הממשיכים להתמחות בחקר ההשכלה, שפרסמו ספרים ומאמרים המצטיינים בחידושיהם בתחום זה. כמה מהם צעדו בעקבות בעל היובל והמשיכו לפתח נושאים ודמויות שבהם עסק" -- מן המעטפת האחורית.

Title המשכיל בעת הזאת : ספר היובל למשה פלאי : מאמרים בהשכלה, ספרות עברית ולימודי היהדות / בעריכת זאב גרבר, לב חקק ושמואל כץ.
Additional Titles Added title page: Maskil in our time : studies in honor of Moshe Pelli / edited by Zev Garber, Lev Hakak, Shmuel (Stephen) Katz.
Related place Israel,-place of publication
Co-Author גרבר, זאב, 1941- (עורך)
Publisher ישראל : הוצאת הקיבוץ המאוחד
Creation Date תשע"ז 2017
Content המשכיל בעת הזאת - ביוגרפיה של משה פלאי -- ראשית דברים / העורכים -- הרפתקאותיה של המליצה העברית בתקופת ההשכלה: המקרה של יצחק סטנוב / אמיר בנבג'י -- יהודה ליב גורדון: יהדות והתבוללות / הלל ברזל -- שירת ארז ביטון בהקשר היסטורי / נורית גוברין -- נקודת המוצא: המפנה בספרות העברית בעקבות ה'סופות בנגב' / אבנר הולצמן --"ויהי בימי שפוט השופטים" - תהליך רעיוני במחזה "בעז ורות" (1834) מאת יצחק בן יהוידע הכהן / נעמי זהר -- "המזרח מתבונן במזרח": יוסף יהודה טשארני כסוכן הנאורות היהודית בקהילות היהודיות בקווקז / מוטי זלקין -- ניצני היצירה העברית החדשה בעיראק והמעבר לישראל / לב חקק -- גילוי וכיסוי בשירתן של משוררות עבריות
דו-רובדיות כמאפיין פואטי / טובה כהן -- 'חצי מדבר אשדודית': חזרה ומוזרות בלשון הספרות העברית באמריקה / שמואל כץ -- הדימוי של 'ספרים אסורים' ושרפת ספרים בכתבי משכילי גליציה / יונתן מאיר -- "ראוי לכל אשר בשם ישראל יכונה שיבקש שישנאו האומות אותנו": לשאלת ההשכלה והחילון / שמואל פיינר --
שיח מדעי עברי במגמת שינוי במחצית הראשונה של המאה ה-19 / טל קוגמן -- אברהם מאפו, העיתונות העברית והראיון הראשון / גדעון קוץ -- מפרץ כחל: לאט לאט חותר אני בסירתי (שיר) / רוברט וייטהיל-בשן -- מן הארכיון: משה פלאי - חתן פרס אברהם פרידמן / יעקב קבקוב -- דברים עם קבלת פרס פרידמן / משה פלאי -- לידידי היקר משה / אברהם מרתאן -- כתבי משה פלאי - ביבליוגרפיה / יוסף גלרון-גולדשלגר --
Hitpa'el metathesis and assimilation in Hebrew / Shmuel Bolozky -- An interfaith dialogue on post-Shoah Jewish-Christian scriptural hermeneutics / Zev Garber -- A man for no season: Biblical Samson in the cage of his childishness / Yair Mazor -- Salomon Pappenheim and his writings: Rabbi, Maskil, Aufklärer / Natalie Naimark-Goldberg -- The eternal Maskil / Elliott Rabin.
Notes כולל הערות ביבליוגרפיות.
נוספו שער ומאמרים באנגלית.
Consisits of articles in Hebrew or English.
Format 333, 98 עמודים : פורטרט צבעוני
23 ס"מ.
Language Hebrew
Copyright Date © תשע"ז 2017
Identifier ISBN9789650208370
System Number 990040918960205171
Links תמונה קדמית
תמונה אחורית

תנאי השימוש:

Terms of Use

The item is subject to copyright and/or contractual terms of use. 

You may use this item for non-commercial teaching and research purposes only, provided that due credit is given to the creator(s) and/or to the owner of the collection, as applicable.

It is forbidden to harm the author’s honor or reputation by means of altering the item or damaging the integrity of the item.

In addition to specifying the name(s) of the creator(s) when making use of their work, please acknowledge the source of the material as follows: 

From the collection of the National Library of Israel, courtesy of: ______*.

*The name of the collection owner that is indicated in the Library catalog

Any use that does not comply with the above conditions is subject to consent from the owner of copyright in the item and/or the owner of the collection from which the item originated, as applicable.

For any additional copyright information please contact NLI’s copyright inquiry service here.

If you believe that there is an error in the information above, or in case of any concern of copyright infringement in connection with this item, please contact us by e-mail: copyright@nli.org.il​​

MARC RECORDS

Have more information? Found a mistake?